இலவசம் : தினமும் 30 நிமிடங்கள் IDD அழைப்புகள் + வார இறுதியில் 1GB இணையதளம்
ங்கள் தினமும் RM1-ஐ பயன்படுத்தினால் 6GB வரையிலான அதிவிரைவு இணையம் இலவசம்

Digi Prepaid BEST™

உங்கள் 4G PLUS இணைய இயக்கத் திட்டம்

*குறிப்பிட்ட கால சலுகை மட்டுமே

  • தினமும் RM1-ஐ பயன்படுத்தினால் மாதத்திற்கு 6GB வரையிலான அதிவிரைவு இணையம் இலவசம்
  • அதன் உடன் 300MB 4G plus இணையதளம் + RM5 கிரேடிட் வரும்
  • இலவச சமூகக் கலந்துரையாடல்
  • மிகக் குறைந்த இணையத் திட்டங்கள்
  • Best 20 Kawan
  • சிறந்த IDD133 கட்டணம்
  • MyDigi மூலம் உங்கள் சேவைக்கணக்கை நிர்வகியுங்கள்
வெறும்
RM8.00 /இயக்கத் திட்டம்
(GST உட்பட)
இப்போதே வாங்குங்கள்
மேல் தகவல்கள்
இலவசம் : தினமும் 30 நிமிடங்ககளுக்கு இந்தியாவிற்க்கு அழைக்கலாம் + வார
இறுதியில் 1GB இணையதளம்
ரிலோட் RM15 செய்து, தினமும் IDDயும் வார இறுதியில் இணையதளத்தையும் இலவசமாக பெற்றிடுங்கள் அழையுங்கள் *888*1# இலவச பரிமாற்றம் செய்ய
இந்த சலுகை குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கைக்கு மட்டும்மே
தினமும் RM1 செலவிற்கான இலவச 4Gplus இணையதளம் பெற்றிடுங்கள்
RM1/ நாள் மட்டும்மே செலவு செய்து 200MB 4G plus இலவசமாக பெற்று மகிழ்திடுங்கள்
அழையுங்கள் *888*1# இலவச பரிமாற்றம் செய்ய
இந்த சலுகை குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கைக்கு மட்டும்மே
இலவச சமூகக் கலந்துரையாடல்
அடிப்படை இணையச் சேவையில் இலவசமாக எப்போதும் இணைந்திருங்கள்.
மிகக் குறைந்த இணையத் திட்டங்கள்
மிகக் குறைந்த இணையத் திட்டம்! வெறும் RM1–இல் இருந்து
BEST 20 Kawan அழைப்புகளுக்கு 6சென்/30விநாடிகளுக்கு
மற்றவை 12சென்/30விநாடிகளுக்கு என்ற விலையில் (அனைத்து எண்களுக்கும்)
6சென்/SMS BEST 20 Kawan எண்களுக்கு
மற்றவை 12சென்/SMS என்ற விலையில் (அனைத்து எண்களுக்கும்)
சிறந்த IDD133 கட்டணம்
இந்தியாவிற்கு 4சென்/30 விநாடிகளுக்கு
(பயன்படுத்த 1330091xxxxxxx என அழுத்தவும்)
300MB 4G PLUS இணையம் + RM5 தொகை ஆகியவை முன்கூட்டியே சேர்க்கப்பட்டுள்ளது
50சென்/MMS
காணொலி அழைப்புகளுக்கு 30சென்/நிமிடத்திற்கு

இலவச IDD + வார இறுதி இணையதளம்

 

3 எளிய முறைகளை பயன்படுத்தி இந்தியாவிற்கான IDDயும் + வார இறுதியில் 1GB இணையதளம்யும் இலவசமாக பெற்று மகிழ்திடுங்கள்.

வாரம் ரிலோட் RM15

அழையுங்கள் *888*1# இலவச பரிமாற்றம் செய்ய

பயன்படுத்துங்கள் இலவச IDD**யும் வார இறுதி இணையதளம்யும்

* இலவச நிமிடங்களும் + இணையதகளும் 24 மணி நேரத்திற்குள் பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டும்
** இலவச நிமிடங்கள் இந்தியாவிற்கான IDD133 மட்டுமே பொருந்தும்

புதிய Digi Prepaid BEST™திட்டத்தில் இசையைக் கேட்டு மகிழ்வதற்கான இணைய உலாவல் ஒதுக்கீடு ஒவ்வொரு மாதமும் 3GB* இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றது

Digi Music Freedom Digi Music Freedom
உங்களின் விருப்பமான இசைச் செயலிகளை உலா வாருங்கள்.
Hungama
Saavn
Radio 2008
Joox
Smule
மீட்பு செய்ய, MyDigi -ஐ பதிவிறக்கம் செய்து அல்லது *888*1# என அழுத்தி ஒரே ஒரு முறை மட்டும் மீட்பு செய்யலாம். *30 நாட்களுக்கான இலவச இணைய உலாவல் ஒதுக்கீடு, தானியங்கி முறையில் புதுப்பித்துக்கொள்ளும்.

கட்டுப்படியாகும் விலையிலான இணையத் திட்டங்கள்

மிகக் குறைவாக, நாளொன்றுக்கு வெறும் RM1–யில் இருந்து அதிவிரைவு இணையத்தைப் பெறுங்கள்.

திட்டங்கள் அடிப்படை ஒதுக்கீடு இலவச ஒதுக்கீடு மொத்த ஒதுக்கீடு சந்தாதாரராக அழுத்தவும்
Youtube Digi Music Freedom
தினமும் RM1 30MB - - 30MB *116*1*6*1#
வாரத்திற்கு RM5 150MB - - 150MB *116*1*3*1#
வாரத்திற்கு RM7 300MB - - 300MB *116*1*4*1#
வாரத்திற்கு RM10 600MB - - 600MB *116*1*5*1#
மாதத்திற்கு RM10 300MB - - 300MB *116*1*7*1#
மாதத்திற்கு RM20 1GB - - 1GB *116*1*1*1#
மாதத்திற்கு RM30 2GB 2GB* 2GB* 6GB *116*1*2*1#
மாதத்திற்கு RM48 4.5GB 2GB* 2GB* 8.5GB *116*1*8*1#
மாதத்திற்கு RM68 7.5GB 2GB* 2GB* 11.5GB *116*1*9*1#
மாதத்திற்கு RM88 10.5GB 2GB* 2GB* 14.5GB *116*1*10*1#

*சலுகை ஒதுக்கீடு

Enter an email address that you use frequently. The address should be in this format: username@youremail.com
Please enter your principal mobile number. Your principal mobile number must be at least 10 characters long. Your principal mobile number must be in this format: 01XXXXXXXXX