सत्ताहअन्तको लागि विदेश कल तथा ४ जी प्लस इन्टरनेट
 • तपाईंले दैनिक RM1 प्रयोग गर्दा 6GB
 • उच्च गति इन्टरनेटसम्म नि:शुल्क

Digi Prepaid BEST™

तपाईंको 4G PLUS इन्टरनेट स्टार्टर प्याक

*सीमित समय प्रोमो मात्र

 • प्रति दिन RM1 खर्च गर्दा प्रति महिना 6GB इन्टरनेटसम्म नि:शुल्क
 • 300MB इन्टरनेट 4G PLUS + RM5 क्रेडिट पहिला देखिनै लोड गरिएको
 • नि:शुल्क सोसल म्यासेजिंग
 • सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट योजनाहरू
 • Best 20 Kawan
 • सर्वोत्कृष्ट IDD133 दरहरू
 • आफ्नो खातालाई MyDigi ले व्यवस्थापन गर्नुहोस्
मात्र
RM8.00 /स्टार्टर प्याक
(GST समावेश)
अहिले नै खरिद गर्नुहोस्
थप जानकारी
हरेक हप्ता ५ मिनेट नेपाल फ्रि कल तथा २ जिवी सप्ताअन्त डाटा फ्रि
१५ रिगेट चार्ज गर्नुहोस र पाउनुहोस फ्री इन्टरनेट कल गर्ने मौका
इन्टरनेट कल गर्ने मौका
यसका लागि *888*1# डायल गरि बुझन सक्नु हुनेछ ।
(योजना सिमित अवधिका लागि मात्र)
सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट योजनाहरू
दिनको १ रिगेट प्रयोग गर्नहोस र पाउनुहोस २०० एम वि ४ जी प्लस
इन्टरनेट फ्रि यसका लागि डायल *888*1#
(सीमित प्रस्ताव)
BEST 20 Kawan मा 6 सेन/30 सेकेण्ड कल
अन्यहरूमा 12 सेन/30 सेकेण्ड (सबै नेटवर्क)
BEST 20 Kawan मा 6 सेन/SMS
अन्यहरूमा 12 सेन/SMS (सबै नेटवर्क)
सर्वोत्कृष्ट IDD133 दरहरू
नेपालको लागि 18 सेन/30 सेकेण्ड
(प्रयोग गर्न 13300977xxxxxxx डायल गर्नुहोस्)
पहिला देखिनै 300MB इन्टरनेट 4G PLUS + RM5 क्रेडिट लोड गरिएको
50 सेन/MMS
भिडियो कल 50 सेन/मिनेटमा

फ्री सप्ताहन्त आयोडीन + इन्टरनेट

 

५ मिनेट इन्टरनेट कल तथा २ जिवी इन्टरनेट पाउनका लागि तल दिइएको ३ तरिका अपनाउन सक्नुहुनेछ ।

चरण 1

हप्तामा १५ रिंगेट चार्ज गर्नुहोस

चरण 2

डायल *888*1# गर्नुहोस

चरण 3

अनि पाउनुहोस् सप्ताहअन्तको छुट

तपाईले प्राप्त गर्नुभएको फ्रि मिनेट कल तथा इन्टरनेट २४ घण्टा भित्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
निशुल्क आईडिडि मीनेटको लागि १३३ डायल गर्नुहोस ।

सबैभन्दा सस्तो IDD 133 दरहरू

 

सबैभन्दा सस्तो दरहरूको मजा लिनको लागि तपाईंले कल गर्न खोजेको नम्बर भन्दा पहिला 133 डायल गर्नुहोस् ।

सबैभन्दा पहिला 133, त्यसपछि 00, देशको कोड. एरिया/मोबाइल कोड तथा टेलिफोन नम्बर डायल गर्नुहोस् ।
<133><00><देशको कोड><एरिया/मोबाइल कोड><टेलिफोन नम्बर> डायल गर्नुहोस्

उदाहरण: 133 00 977 12 3456789
 • IDD 133 दरहरू IDD भ्वाइस कलहरूका लागि मात्र लागू हुन्छ ।
 • IDD भिडियो कल, रोमिंग, सेटेलाइट तथा प्रिमियम कलहरूका साथसाथै विशेष सेवा नम्बरहरूको लागि भिन्न-भिन्न दरहरू लागू हुन्छ ।
 • IDD 133 को लागि 60 सेकेण्डको दरले शुल्क लगाइन्छ ।

नयाँ Digi Prepaid BEST™ का साथमा हरेक महिना नि:शुल्क 3GB* गीत स्ट्रिमिंग कोटा ।

Digi Music Freedom Digi Music Freedom
निम्नमा आफ्नो मनपर्ने ट्युन एपहरूलाई स्ट्रिम गर्नुहोस्:
Hungama Hungama
Saavn Saavn
Radio 2008 Radio 2008
Joox
Smule Smule
रिडिम गर्न MyDigi डाउनलोड गर्नुहोस् वा मात्र एकपटक रिडिम गर्न *888*1# डायल गर्नुहोस् । *स्वत: नवीकरण सँगै हरेक 30 दिनको लागि नि:शुल्क स्ट्रिमिंग कोटा ।

सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट प्याकेजहरू

प्रति दिन RM1 जति कम दरमा उच्च-गति इन्टरनेटको अनुभव गर्नुहोस्

योजना आधार कोटा नि:शुल्क कोटा कुल कोटा ग्राहक बन्न निम्न डायल गर्नुहोस्
Youtube Digi Music Freedom
दैनिक RM1 30MB - - 30MB *116*1*6*1#
साप्ताहिक RM5 150MB - - 150MB *116*1*3*1#
साप्ताहिक RM7 300MB - - 300MB *116*1*4*1#
साप्ताहिक RM10 600MB - - 600MB *116*1*5*1#
मासिक RM10 300MB - - 300MB *116*1*7*1#
मासिक RM20 1GB - - 1GB *116*1*1*1#
मासिक RM30 2GB 2GB* 2GB* 6GB *116*1*2*1#
मासिक RM48 4.5GB 2GB* 2GB* 8.5GB *116*1*8*1#
मासिक RM68 7.5GB 2GB* 2GB* 11.5GB *116*1*9*1#
मासिक RM88 10.5GB 2GB* 2GB* 14.5GB *116*1*10*1#

*प्रोमोसनल कोटा

 
Enter an email address that you use frequently. The address should be in this format: username@youremail.com
Please enter your principal mobile number. Your principal mobile number must be at least 10 characters long. Your principal mobile number must be in this format: 01XXXXXXXXX