Due to the Raya festive season, all online orders made from 20th June onwards will only be delivered from 28th June onwards. We apologise for any inconveniences this may cause.
Digi Prepaid™
निः शुल्क 20 मिनेट IDD, 500 MB इन्टरनेट तथा 50 मिनेट लोकल कलहरु
 • Digi InternetPlus Plan का साथ यी सबै अहिले नै पाउनुहोस
 

Digi Prepaid BEST™

असीमित सोसल इन्टरनेट प्याक

Digi Prepaid BEST
मात्र RM8.00 (GST समावेश भएको) / स्टार्टर प्याक

RM5 तथा 7 दिनको लागि 300MB इन्टरनेटका साथ पहिला देखि नै लोड भएको
प्याकको वैधता: 30 दिन
nepal1
nepal2
nepal3
nepal4
थप जानकारी
नि:शुल्क असीमित सोसल इन्टरनेट
हरेक दिन, कुनै पनि समय Facebook तथा Twitter मा एक्टिभ (सक्रिय) रहनुहोस् ।.
नि:शुल्क असीमित इन्टरनेट
दिनको बाँकी समयमा नि:शुल्क इन्टरनेटको मजा लिन एक दिनमा RM1 खर्च गर्नुहोस् ।
* 200MB उच्च गति इन्टरनेट, त्यसपछि असीमित नि:शुल्क बेसिक इन्टरनेट ।
20 Kawan को लागि सर्वोत्कृष्ट कल तथा SMS दरहरू
10 Digi नम्बर + 10 अन्य नेटवर्कका नम्बरहरू
6 sen/30 सेकेण्ड कल तथा 6 sen/SMS
सर्वोत्कृष्ट IDD 133 दर
IDD 133 का साथमा नेपालको लागि 25 sen/30 सेकेण्ड
नियमित दरहरू (सबै नेटवर्कहरू)
12 sen/30 सेकेण्ड कल
12 sen/SMS
50 sen/MMS
30 sen/भिडियो कल

साथै

अर्को ट्याबमा अझ उत्कृष्ट डिलहरू तपाईंलाई पर्खिरहेका छन् !
 
RM3
24 घण्टाको लागि मान्य
One time pass
1 GB
इन्टरनेट
+

music streaming

बाट1PM गर्न 7 PM
 
MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*3#डायल गर्नुहोस्
RM9
7 दिनको लागि मान्य
1.5 GB
इन्टरनेट
+

music streaming

दैनिक दिउसो १ बजे देखी साँझ ७ बजे
सम्म 1GB
MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1#डायल गर्नुहोस्
RM30
30 दिनको लागि मान्य
5 GB
इन्टरनेट
+

music streaming

दैनिक दिउसो १ बजे देखी साँझ ७ बजे
सम्म 1GB
MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1#डायल गर्नुहोस्
मासिक
स्वत: नवीकरण
RM28
30 दिनको लागि मान्य
5 GB
इन्टरनेट
+
मुफ्त Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1# डायल गर्नुहोस्
RM38
30 दिनको लागि मान्य
8 GB
इन्टरनेट
+
मुफ्त Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1# डायल गर्नुहोस्
RM48
30 दिनको लागि मान्य
10 GB
इन्टरनेट
+
मुफ्त Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1# डायल गर्नुहोस्
साप्ताहिक
स्वत: नवीकरण
RM1
1 दिनको लागि मान्य
100 MB
इन्टरनेट
MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1# डायल गर्नुहोस्
RM4
7 दिनको लागि मान्य
300 MB
इन्टरनेट
MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1# डायल गर्नुहोस्
RM9
7 दिनको लागि मान्य
1.5 GB
इन्टरनेट
+

music streaming

दैनिक दिउसो १ बजे देखी साँझ ७ बजे
सम्म 1GB
MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1# डायल गर्नुहोस्
मासिक
स्वत: नवीकरण
RM28
30 दिनको लागि मान्य
3 GB
इन्टरनेट
+
300 मिनेट
सबै नेटवर्कहरूमा
+
मुफ्त Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*2# डायल गर्नुहोस्
RM38
30 दिनको लागि मान्य
4 GB
इन्टरनेट
+
1,000 मिनेट
सबै नेटवर्कहरूमा
+
मुफ्त Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*2# डायल गर्नुहोस्
RM48
30 दिनको लागि मान्य
5 GB
इन्टरनेट
+
1,500 मिनेट
सबै नेटवर्कहरूमा
+
मुफ्त Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*2# डायल गर्नुहोस्
 
RM3
24 घण्टाको लागि मान्य
1 GB
इन्टरनेट
+

music streaming

बाट1PM गर्न 7 PM
MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*3#डायल गर्नुहोस्
असीमित प्याकेजहरू
एक पटकको पास
RM1
24 घण्टाको लागि मान्य
 • icon 01

  असीमित भिडियो - लाइट*

 • वा
 • icon 02

  असीमित सोसल – लाइट*

 • वा
 • icon 02

  असीमित इन्टरनेट कलहरू
  (भ्वाइस तथा भिडियो)

 
अहिले नै खरिद गर्नुहोस्

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*3# डायल गर्नुहोस्

RM3
24 घण्टाको लागि मान्य
 • icon 01

  असीमित इन्टरनेट - लाइट*

 • वा
 • icon 02

  असीमित कलहरू (Digi - Digi)

अहिले नै खरिद गर्नुहोस्

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*3# डायल गर्नुहोस्

RM8
24 घण्टाको लागि मान्य
 • icon 04

  असीमित इन्टरनेट - लाइट*

 • वा
 • icon 05

  असीमित कलहरू
  (सबै नेटवर्कहरूमा )

अहिले नै खरिद गर्नुहोस्

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*3# डायल गर्नुहोस्

सबैभन्दा सस्तो IDD 133 दरहरू
IDD133
सबैभन्दा सस्तो दरहरूको मजा लिनको लागि तपाईंले कल गर्न खोजेको नम्बर भन्दा पहिला 133 डायल गर्नुहोस् ।
<133><00><देशको कोड><एरिया/मोबाइल कोड><टेलिफोन नम्बर> डायल गर्नुहोस्
उदाहरण: 133 00 977 12 3456789
Enter an email address that you use frequently. The address should be in this format: username@youremail.com
Please enter your principal mobile number. Your principal mobile number must be at least 10 characters long. Your principal mobile number must be in this format: 01XXXXXXXXX