असीमित सोसल इन्टरनेट प्याक
 • तपाईंले हरेक दिन RM1 प्रयोग गर्दा नि:शुल्क असीमित Facebook + Twitter तथा नि:शुल्क असीमित इन्टरनेटको मजा लिनुहोस् ।
 

Digi Prepaid BEST™

असीमित सोसल इन्टरनेट प्याक

 • Facebook & Twitter को लागि नि:शुल्क असीमित इन्टरनेट
 • प्रति दिन RM1 को प्रयोग सँगै नि:शुल्क असीमित इन्टरनेट
 • असीमित बेसिक इन्टरनेट
 • 20 Kawan को लागि सर्वोत्कृष्ट कल तथा SMS दरहरू
 • सर्वोत्कृष्ट IDD 133 दर
मात्र
RM8.00 (GST समावेश भएको) / स्टार्टर प्याक
RM5 तथा 7 दिनको लागि 300MB इन्टरनेटका साथ पहिला देखि नै लोड भएको
प्याकको वैधता: 30 दिन
अहिले नै खरिद गर्नुहोस्
थप जानकारी
नि:शुल्क असीमित सोसल इन्टरनेट
हरेक दिन, कुनै पनि समय Facebook तथा Twitter मा एक्टिभ (सक्रिय) रहनुहोस् ।.
नि:शुल्क असीमित इन्टरनेट
दिनको बाँकी समयमा नि:शुल्क इन्टरनेटको मजा लिन एक दिनमा RM1 खर्च गर्नुहोस् ।
* 200MB उच्च गति इन्टरनेट, त्यसपछि असीमित नि:शुल्क बेसिक इन्टरनेट ।
20 Kawan को लागि सर्वोत्कृष्ट कल तथा SMS दरहरू
10 Digi नम्बर + 10 अन्य नेटवर्कका नम्बरहरू
6 sen/30 सेकेण्ड कल तथा 6 sen/SMS
सर्वोत्कृष्ट IDD 133 दर
IDD 133 का साथमा नेपालको लागि 25 sen/30 सेकेण्ड
नियमित दरहरू (सबै नेटवर्कहरू)
12 sen/30 सेकेण्ड कल
12 sen/SMS
50 sen/MMS
30 sen/भिडियो कल

साथै

 
मासिक
स्वत: नवीकरण
RM28
30 दिनको लागि मान्य
5 GB
इन्टरनेट
+
असीमित Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1# डायल गर्नुहोस्
RM38
30 दिनको लागि मान्य
8 GB
इन्टरनेट
+
असीमित Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1# डायल गर्नुहोस्
RM48
30 दिनको लागि मान्य
10 GB
इन्टरनेट
+
असीमित Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1# डायल गर्नुहोस्
साप्ताहिक
स्वत: नवीकरण
RM4
7 दिनको लागि मान्य
500 MB
इन्टरनेट
 
 
MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1# डायल गर्नुहोस्
RM9
7 दिनको लागि मान्य
2 GB
इन्टरनेट
+
असीमित Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1# डायल गर्नुहोस्
RM18
7 दिनको लागि मान्य
4 GB
इन्टरनेट
+
असीमित Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*1# डायल गर्नुहोस्
दैनिक
एक पटकको पास
RM3
1 दिनको लागि मान्य
 
1 GB
इन्टरनेट
*116*3# डायल गर्नुहोस्
मासिक
स्वत: नवीकरण
RM28
30 दिनको लागि मान्य
3 GB
इन्टरनेट
+
300 मिनेट
सबै नेटवर्कहरूमा
+
असीमित Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*2# डायल गर्नुहोस्
RM38
30 दिनको लागि मान्य
4 GB
इन्टरनेट
+
असीमित कलहरू
सबै नेटवर्कहरूमा
+
असीमित Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*2# डायल गर्नुहोस्
RM48
30 दिनको लागि मान्य
5 GB
इन्टरनेट
+
असीमित कलहरू
सबै नेटवर्कहरूमा
+
असीमित Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*2# डायल गर्नुहोस्
साप्ताहिक
स्वत: नवीकरण
RM4
7 दिनको लागि मान्य
200 MB
इन्टरनेट
+
20 मिनेट
सबै नेटवर्कहरूमा
 
MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*2# डायल गर्नुहोस्
RM9
7 दिनको लागि मान्य
500 MB
इन्टरनेट
+
50 मिनेट
सबै नेटवर्कहरूमा
+
असीमित Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*2# डायल गर्नुहोस्
RM18
7 दिनको लागि मान्य
1 GB
इन्टरनेट
+
100 मिनेट
सबै नेटवर्कहरूमा
+
असीमित Facebook

music streaming

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*2# डायल गर्नुहोस्
दैनिक
एक पटकको पास
RM3
1 दिनको लागि मान्य
 
1 GB
इन्टरनेट
MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*3# डायल गर्नुहोस्
असीमित प्याकेजहरू
एक पटकको पास
RM1
24 घण्टाको लागि मान्य
 • icon 01

  असीमित भिडियो - लाइट*

 • वा
 • icon 02

  असीमित सोसल – लाइट*

 • वा
 • icon 02

  असीमित इन्टरनेट कलहरू
  (भ्वाइस तथा भिडियो)

 
अहिले नै खरिद गर्नुहोस्

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*3# डायल गर्नुहोस्

RM3
24 घण्टाको लागि मान्य
 • icon 01

  असीमित इन्टरनेट - लाइट*

 • वा
 • icon 02

  असीमित कलहरू (Digi - Digi)

अहिले नै खरिद गर्नुहोस्

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*3# डायल गर्नुहोस्

RM8
24 घण्टाको लागि मान्य
 • icon 04

  असीमित इन्टरनेट - लाइट*

 • वा
 • icon 05

  असीमित कलहरू
  (सबै नेटवर्कहरूमा )

अहिले नै खरिद गर्नुहोस्

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*3# डायल गर्नुहोस्

साप्ताहिक तथा मासिक असीमित
स्वत: नवीकरण
RM9
7 दिनको लागि मान्य
 • icon c07

  असीमित सोसल
  + असीमित इन्टरनेट कलहरू
  (भ्वाइस तथा भिडियो)

अहिले नै ग्राहक बन्नुहोस्

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*2# डायल गर्नुहोस्

RM8
30 दिनको लागि मान्य
 • icon c02

  असीमित म्युजिक
  +असीमित इन्टरनेट कलहरू
  (भ्वाइस तथा भिडियो)

अहिले नै ग्राहक बन्नुहोस्

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*2# डायल गर्नुहोस्

RM28
30 दिनको लागि मान्य
 • icon c05

  असीमित भिडियो तथा म्युजिक
  +असीमित इन्टरनेट कलहरू
  (भ्वाइस तथा भिडियो)

अहिले नै ग्राहक बन्नुहोस्

MyDigi मार्फत ग्राहक बन्नुहोस्
वा
*116*2# डायल गर्नुहोस्

सबैभन्दा सस्तो IDD 133 दरहरू

IDD 133

 

सबैभन्दा सस्तो दरहरूको मजा लिनको लागि तपाईंले कल गर्न खोजेको नम्बर भन्दा पहिला 133 डायल गर्नुहोस् ।

सबैभन्दा पहिला 133, त्यसपछि 00, देशको कोड. एरिया/मोबाइल कोड तथा टेलिफोन नम्बर डायल गर्नुहोस् ।
<133><00><देशको कोड><एरिया/मोबाइल कोड><टेलिफोन नम्बर> डायल गर्नुहोस्

उदाहरण: 133 00 977 12 3456789
 • IDD 133 दरहरू IDD भ्वाइस कलहरूका लागि मात्र लागू हुन्छ ।
 • IDD भिडियो कल, रोमिंग, सेटेलाइट तथा प्रिमियम कलहरूका साथसाथै विशेष सेवा नम्बरहरूको लागि भिन्न-भिन्न दरहरू लागू हुन्छ ।
 • IDD 133 को लागि 60 सेकेण्डको दरले शुल्क लगाइन्छ ।

नयाँ Digi Prepaid BEST™ का साथमा हरेक महिना नि:शुल्क 3GB* गीत स्ट्रिमिंग कोटा ।

Digi Music Freedom Digi Music Freedom
निम्नमा आफ्नो मनपर्ने ट्युन एपहरूलाई स्ट्रिम गर्नुहोस्:
Hungama Hungama
Saavn Saavn
Radio 2008 Radio 2008
Joox
Smule Smule
रिडिम गर्न MyDigi डाउनलोड गर्नुहोस् वा मात्र एकपटक रिडिम गर्न *888*1# डायल गर्नुहोस् । *स्वत: नवीकरण सँगै हरेक 30 दिनको लागि नि:शुल्क स्ट्रिमिंग कोटा ।
Enter an email address that you use frequently. The address should be in this format: username@youremail.com
Please enter your principal mobile number. Your principal mobile number must be at least 10 characters long. Your principal mobile number must be in this format: 01XXXXXXXXX