wowreload-prepaid-nepal

Digi Prepaid™
IDD, इन्टरनेट तथा नि:शुल्क क्रेडिट प्राप्त गर्नुहोस्!
10 दिनको लागि सबै कुराहरू तपाईंको मात्र RM10 मा ।
Digi Prepaid™
हरेक दिन नि:शुल्क इन्टरनेटका साथ BEST IDD!
IDD कलहरूमा दैनिक RM1 खर्च गर्दा नेपालमा डाइरेक्ट डायलका साथ सर्वोत्कृष्ट दरहरूको मजा लिनुहोस् र नि:शुल्क 30GB पूरा-दिन इन्टरनेट प्राप्त गर्नुहोस् । साथै, मासिक रूपमा राति 12 बजेदेखि - बिहान 8 बजेसम्म नि:शुल्क 30GB इन्टरनेटको मजा लिन सक्रिय रहिरहनुहोस् ।

Digi Prepaid BEST™

असीमित सोसल इन्टरनेट प्याक

Digi Prepaid BEST
मात्र RM8.00 (GST समावेश भएको) / स्टार्टर प्याक

RM5 तथा 7 दिनको लागि 300MB इन्टरनेटका साथ पहिला देखि नै लोड भएको
प्याकको वैधता: 30 दिन
nepal1
nepal2
nepal3
nepal4
थप जानकारी
डाइरेक्ट डायलका साथमा सर्वोत्कृष्ट IDD दरहरू
तपाईंले घरमा फोन गर्दा सबैभन्दा सस्तो IDD दरको मजा लिनुहोस्
मासिक रूपमा कुनै पनि समय नि:शुल्क 30GB इन्टरनेट
RM1 IDD प्रयोग गर्नुहोस् र बाँकी दिनको लागि नि:शुल्क 1GB इन्टरनेट प्राप्त गर्नुहोस्
नि:शुल्क 30GB मासिक (राति 12 बजेदेखि-बिहान 8 बजेसम्म)
राति 12 बजेदेखि-बिहान 8 बजेसम्म हरेक दिन नि:शुल्क 1GB को मजा लिन सक्रिय रहिरहनुहोस् ।
20 Kawan को लागि सर्वोत्कृष्ट कल तथा SMS दरहरू
10 Digi नम्बर + 10 अन्य नेटवर्कका नम्बरहरू
6 sen/30 सेकेण्ड कल तथा 6 sen/SMS
हरेक महिना नेपालको लागि 80 मिनेटसम्म नि:शुल्क IDD कलहरू
प्रति हप्ता कुल RM10 रिलोड़ गर्नुहोस् र कुनै पनि दिनको राति 12 बजेदेखि बिहान 8
बजेसम्म (7 दिनको लागि मान्य) 30 मिनेट IDD कलहरू प्रयोग गरेर नि:शुल्क घरमा फोन गर्नुहोस् ।
नियमित दरहरू (सबै नेटवर्कहरू)
12 sen/30 सेकेण्ड कल
12 sen/SMS
50 sen/MMS
30 sen/भिडियो कल

साथै

अर्को ट्याबमा अझ उत्कृष्ट डिलहरू तपाईंलाई पर्खिरहेका छन् !
प्रोमो 30 नोभेम्बर 2017
RM10
7 दिनको लागि मान्य
1.5 GB
इन्टरनेट
+

music streaming

दैनिक दिउसो १ बजे देखी साँझ ७ बजे
सम्म 1GB
वा*116*1#डायल गर्नुहोस्
RM30
30 दिनको लागि मान्य
5 GB
इन्टरनेट
+

music streaming

दैनिक दिउसो १ बजे देखी साँझ ७ बजे
सम्म 1GB
वा*116*1#डायल गर्नुहोस्
RM48
30 दिनको लागि मान्य
10 GB
इन्टरनेट
+

music streaming

(दैनिक दिउसो १ बजे देखी साँझ ७ बजे
सम्म 1GB)
वा*116*1#डायल गर्नुहोस्
Facebook Bonus
RM28
30 दिनको लागि मान्य
5 GB
इन्टरनेट
+
मुफ्त Facebook

music streaming

वा*116*1#डायल गर्नुहोस्
RM38
30 दिनको लागि मान्य
8 GB
इन्टरनेट
+
मुफ्त Facebook

music streaming

वा*116*1#डायल गर्नुहोस्
Standard
RM1
1 दिनको लागि मान्य
100 MB
इन्टरनेट
RM4
7 दिनको लागि मान्य
300 MB
इन्टरनेट
मासिक
स्वत: नवीकरण
RM28
30 दिनको लागि मान्य
3 GB
इन्टरनेट
+
300 मिनेट
सबै नेटवर्कहरूमा
+
मुफ्त Facebook

music streaming

वा*116*2#डायल गर्नुहोस्
RM38
30 दिनको लागि मान्य
4 GB
इन्टरनेट
+
1,000 मिनेट
सबै नेटवर्कहरूमा
+
मुफ्त Facebook

music streaming

वा*116*2#डायल गर्नुहोस्
RM48
30 दिनको लागि मान्य
5 GB
इन्टरनेट
+
1,500 मिनेट
सबै नेटवर्कहरूमा
+
मुफ्त Facebook

music streaming

वा*116*2#डायल गर्नुहोस्
प्रोमो 30 नोभेम्बर 2017
RM3
24 घण्टाको लागि मान्य
1 GB
इन्टरनेट
+

music streaming

बाट1PM गर्न 7 PM
वा*116*3#डायल गर्नुहोस्
असीमित प्याकेजहरू
एक पटकको पास
RM1
24 घण्टाको लागि मान्य
 • icon 01

  असीमित भिडियो - लाइट*

 • वा
 • icon 02

  असीमित सोसल – लाइट*

 • वा
 • icon 02

  असीमित इन्टरनेट कलहरू
  (भ्वाइस तथा भिडियो)

 
अहिले नै खरिद गर्नुहोस्
वा*116*3#डायल गर्नुहोस्
RM3
24 घण्टाको लागि मान्य
 • icon 01

  असीमित इन्टरनेट - लाइट*

 • वा
 • icon 02

  असीमित कलहरू (Digi - Digi)

अहिले नै खरिद गर्नुहोस्
वा*116*3#डायल गर्नुहोस्
RM8
24 घण्टाको लागि मान्य
 • icon 04

  असीमित इन्टरनेट - लाइट*

 • वा
 • icon 05

  असीमित कलहरू
  (सबै नेटवर्कहरूमा )

अहिले नै खरिद गर्नुहोस्
वा*116*3#डायल गर्नुहोस्
समान सस्तो दरमा डाइरेक्ट डायल कल
गुणस्तरको मजा लिनुहोस्!
IDD133
सधैं जस्तै डायल गर्नुहोस्:
00 62 12 3456789

नि : शुल्क IDD प्रत्येक हप्ता RM 10
को रिलोडको साथमा ।

हरेक दिन नेपाललाई नि: शुल्क कल (12AM-8AM)
nepal
Super Nepal
नयाँ
घरमा फोन गर्नको लागि सबैभन्दा कम IDD दरहरू + नि:शुल्क इन्टरनेट
मात्र RM3
nepal nepal mobile
ग्राहक बन्न *128*2*6# डायल गर्नुहोस्
डायल *128*2*9# (Smartphone Prepaid) / *128*2*12# (अन्य प्रिपेड प्याकेज)
Enter an email address that you use frequently. The address should be in this format: username@youremail.com
Please enter your principal mobile number. Your principal mobile number must be at least 10 characters long. Your principal mobile number must be in this format: 01XXXXXXXXX