wowreload-prepaid-nepal

तपाईंले प्राप्त गर्न सक्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट इन्टरनेट कुपन
यसमा 10 दिन मूल्य बराबरको इन्टरनेट तथा नि:शुल्क IDD समावेश हुन्छ, सबै मात्र RM10 मा ।
Digi Prepaid™
हरेक दिन नि:शुल्क इन्टरनेटका साथ BEST IDD!
IDD कलहरूमा दैनिक RM1 खर्च गर्दा नेपालमा डाइरेक्ट डायलका साथ सर्वोत्कृष्ट दरहरूको मजा लिनुहोस् र नि:शुल्क 30GB पूरा-दिन इन्टरनेट प्राप्त गर्नुहोस् । साथै, मासिक रूपमा राति 12 बजेदेखि - बिहान 8 बजेसम्म नि:शुल्क 30GB इन्टरनेटको मजा लिन सक्रिय रहिरहनुहोस् ।

साथै

अर्को ट्याबमा अझ उत्कृष्ट डिलहरू तपाईंलाई पर्खिरहेका छन् !
Super Tererrr
इन्टरनेट + कल योजनाहरू
स्वतः नवीकरण
सँधै सक्रिय
RM38
30 दिनको लागि मान्य
 
12 घण्टा असीमित इन्टरनेट1
(राति 12 बजे-मध्यान्ह 12 बजे)
+
24 घण्टा असीमित कलहरू
Digi–Digi
+
5GB
उच्च गति इन्टरनेट
वा *116*2# डायल गर्नुहोस्
सँधै सक्रिय
RM58
30 दिनको लागि मान्य
 
12 घण्टा असीमित इन्टरनेट1
(राति 12 बजे-मध्यान्ह 12 बजे)
+
24 घण्टा असीमित कलहरू
सबै सञ्जालहरू
+
8GB
उच्च गति इन्टरनेट
वा *116*2# डायल गर्नुहोस्
इन्टरनेट एकपटकको पास
RM 1
24 घण्टाको लागि मान्य
वा *116*3# डायल गर्नुहोस्
असीमित
Video – Lite3
aवा
असीमित
Social – Lite3

Social Bonus

aवा
असीमित
म्युजिक
कल एकपटकको पास
RM 3
24 घण्टाको लागि मान्य
वा *116*4# डायल गर्नुहोस्
1000
मिनेट कलहरू4
Digi – Digi
 

Digi calls

इन्टरनेट योजनाहरू
स्वतः नवीकरण
RM10
7 दिनको लागि मान्य
1.5 GB
उच्च गति इन्टरनेट
+

music streaming

(1GB हरेक दिन दिउँसो 1 बजे-बेलुका 7 बजे)
वा *116*1# डायल गर्नुहोस्
RM30
30 दिनको लागि मान्य
5 GB
उच्च गति इन्टरनेट
+

music streaming

(1GB हरेक दिन दिउँसो 1 बजे-बेलुका 7 बजे)
वा *116*1# डायल गर्नुहोस्
RM48
30 दिनको लागि मान्य
10 GB
उच्च गति इन्टरनेट
+

music streaming

(1GB हरेक दिन दिउँसो 1 बजे-बेलुका 7 बजे)
वा *116*1# डायल गर्नुहोस्
RM68
30 दिनको लागि मान्य
15 GB
उच्च गति इन्टरनेट
+

music streaming

(1GB हरेक दिन दिउँसो 1 बजे-बेलुका 7 बजे)
वा *116*1# डायल गर्नुहोस्
RM88
30 दिनको लागि मान्य
20 GB
उच्च गति इन्टरनेट
+

music streaming

(1GB हरेक दिन दिउँसो 1 बजे-बेलुका 7 बजे)
वा *116*1# डायल गर्नुहोस्
इन्टरनेट एकपटकको पास
RM 3
24 घण्टाको लागि मान्य
वा *116*3# डायल गर्नुहोस्
1 GB
उच्च गति इन्टरनेट
+

music streaming

इन्टरनेट योजनाहरू
स्वतः नवीकरण
RM30
30 दिनको लागि मान्य
5 GB
उच्च गति इन्टरनेट
+
Kaki Social

music streaming

वा *116*1# डायल गर्नुहोस्
RM38
30 दिनको लागि मान्य
8 GB
उच्च गति इन्टरनेट
+
Kaki Social

music streaming

वा *116*1# डायल गर्नुहोस्
RM48
30 दिनको लागि मान्य
10 GB
उच्च गति इन्टरनेट
+
Kaki Social

music streaming

वा *116*1# डायल गर्नुहोस्
इन्टरनेट + कल योजनाहरू
RM30
30 दिनको लागि मान्य
3 GB
उच्च गति इन्टरनेट
+
300 मिनेट
लोकल कलहरू
+
Kaki Social

music streaming

वा *116*2# डायल गर्नुहोस्
RM38
30 दिनको लागि मान्य
4 GB
उच्च गति इन्टरनेट
+
1000 मिनेट
लोकल कलहरू
+
Kaki Social

music streaming

वा *116*2# डायल गर्नुहोस्
समान सस्तो दरमा डाइरेक्ट डायल कल
गुणस्तरको मजा लिनुहोस्!
IDD133
सधैं जस्तै डायल गर्नुहोस्:
00 62 12 3456789
WOW-package WOW! इन्टरनेट कुपन
3 सरल चरणहरूमा इन्टरनेट तथा नि:शुल्क IDD को मजा लिनुहोस्:
icon 1
चरण 1:
WOW! कुपनका साथ रिलोड गर्नुहोस् (Flexi E-Load मा पनि उपलब्ध)
icon2
चरण 2:
*888*3# डायल गर्नुहोस्
icon3
चरण 3:
आफूले चाहेको प्याकेज छनोट गर्नुहोस् र मजा लिनुहोस् !
(10 दिनको लागि मान्य हुने इन्टरनेट तथा नि:शुल्क IDD क्रेडिट कुनै पनि समय प्रयोग गर्न सकिनेछ)
Enter an email address that you use frequently. The address should be in this format: username@youremail.com
Please enter your principal mobile number. Your principal mobile number must be at least 10 characters long. Your principal mobile number must be in this format: 01XXXXXXXXX