Digi Prepaid™
IDD, इन्टरनेट तथा नि:शुल्क क्रेडिट प्राप्त गर्नुहोस्!
 • 10 दिनको लागि सबै कुराहरू तपाईंको मात्र RM10 मा ।
 
Super Nepal
नयाँ
घरमा फोन गर्नको लागि सबैभन्दा कम IDD दरहरू + नि:शुल्क इन्टरनेट
मात्र RM5
ग्राहक बन्न *128*2*6# डायल गर्नुहोस्
डायल *128*2*11# (Smartphone Prepaid) / *128*2*14# (अन्य प्रिपेड प्याकेज)

Digi Prepaid BEST™

असीमित सोसल इन्टरनेट प्याक

Digi Prepaid BEST
मात्र RM8.00 (GST समावेश भएको) / स्टार्टर प्याक

RM5 तथा 7 दिनको लागि 300MB इन्टरनेटका साथ पहिला देखि नै लोड भएको
प्याकको वैधता: 30 दिन
nepal1
nepal2
nepal3
nepal4
थप जानकारी
नि:शुल्क असीमित सोसल इन्टरनेट
हरेक दिन, कुनै पनि समय Facebook तथा Twitter मा एक्टिभ (सक्रिय) रहनुहोस् ।.
नि:शुल्क असीमित इन्टरनेट
दिनको बाँकी समयमा नि:शुल्क इन्टरनेटको मजा लिन एक दिनमा RM1 खर्च गर्नुहोस् ।
* 200MB उच्च गति इन्टरनेट, त्यसपछि असीमित नि:शुल्क बेसिक इन्टरनेट ।
20 Kawan को लागि सर्वोत्कृष्ट कल तथा SMS दरहरू
10 Digi नम्बर + 10 अन्य नेटवर्कका नम्बरहरू
6 sen/30 सेकेण्ड कल तथा 6 sen/SMS
सर्वोत्कृष्ट IDD 133 दर
IDD 133 का साथमा नेपालको लागि 25 sen/30 सेकेण्ड
नियमित दरहरू (सबै नेटवर्कहरू)
12 sen/30 सेकेण्ड कल
12 sen/SMS
50 sen/MMS
30 sen/भिडियो कल

साथै

अर्को ट्याबमा अझ उत्कृष्ट डिलहरू तपाईंलाई पर्खिरहेका छन् !
प्रोमो 31 सम्म मान्य अगस्ट 2017
RM10
7 दिनको लागि मान्य
1.5 GB
इन्टरनेट
+

music streaming

दैनिक दिउसो १ बजे देखी साँझ ७ बजे
सम्म 1GB
वा*116*1#डायल गर्नुहोस्
RM30
30 दिनको लागि मान्य
5 GB
इन्टरनेट
+

music streaming

दैनिक दिउसो १ बजे देखी साँझ ७ बजे
सम्म 1GB
वा*116*1#डायल गर्नुहोस्
RM48
30 दिनको लागि मान्य
10 GB
इन्टरनेट
+

music streaming

(दैनिक दिउसो १ बजे देखी साँझ ७ बजे
सम्म 1GB)
वा*116*1#डायल गर्नुहोस्
Facebook Bonus
RM28
30 दिनको लागि मान्य
5 GB
इन्टरनेट
+
मुफ्त Facebook

music streaming

वा*116*1#डायल गर्नुहोस्
RM38
30 दिनको लागि मान्य
8 GB
इन्टरनेट
+
मुफ्त Facebook

music streaming

वा*116*1#डायल गर्नुहोस्
Standard
RM1
1 दिनको लागि मान्य
100 MB
इन्टरनेट
RM4
7 दिनको लागि मान्य
300 MB
इन्टरनेट
मासिक
स्वत: नवीकरण
RM28
30 दिनको लागि मान्य
3 GB
इन्टरनेट
+
300 मिनेट
सबै नेटवर्कहरूमा
+
मुफ्त Facebook

music streaming

वा*116*2#डायल गर्नुहोस्
RM38
30 दिनको लागि मान्य
4 GB
इन्टरनेट
+
1,000 मिनेट
सबै नेटवर्कहरूमा
+
मुफ्त Facebook

music streaming

वा*116*2#डायल गर्नुहोस्
RM48
30 दिनको लागि मान्य
5 GB
इन्टरनेट
+
1,500 मिनेट
सबै नेटवर्कहरूमा
+
मुफ्त Facebook

music streaming

वा*116*2#डायल गर्नुहोस्
प्रोमो 31 सम्म मान्य अगस्ट 2017
RM3
24 घण्टाको लागि मान्य
1 GB
इन्टरनेट
+

music streaming

बाट1PM गर्न 7 PM
वा*116*3#डायल गर्नुहोस्
असीमित प्याकेजहरू
एक पटकको पास
RM1
24 घण्टाको लागि मान्य
 • icon 01

  असीमित भिडियो - लाइट*

 • वा
 • icon 02

  असीमित सोसल – लाइट*

 • वा
 • icon 02

  असीमित इन्टरनेट कलहरू
  (भ्वाइस तथा भिडियो)

 
अहिले नै खरिद गर्नुहोस्
वा*116*3#डायल गर्नुहोस्
RM3
24 घण्टाको लागि मान्य
 • icon 01

  असीमित इन्टरनेट - लाइट*

 • वा
 • icon 02

  असीमित कलहरू (Digi - Digi)

अहिले नै खरिद गर्नुहोस्
वा*116*3#डायल गर्नुहोस्
RM8
24 घण्टाको लागि मान्य
 • icon 04

  असीमित इन्टरनेट - लाइट*

 • वा
 • icon 05

  असीमित कलहरू
  (सबै नेटवर्कहरूमा )

अहिले नै खरिद गर्नुहोस्
वा*116*3#डायल गर्नुहोस्
सबैभन्दा सस्तो IDD 133 दरहरू
IDD133
सबैभन्दा सस्तो दरहरूको मजा लिनको लागि तपाईंले कल गर्न खोजेको नम्बर भन्दा पहिला 133 डायल गर्नुहोस् ।
<133><00><देशको कोड><एरिया/मोबाइल कोड><टेलिफोन नम्बर> डायल गर्नुहोस्
उदाहरण: 133 00 977 12 3456789
Enter an email address that you use frequently. The address should be in this format: username@youremail.com
Please enter your principal mobile number. Your principal mobile number must be at least 10 characters long. Your principal mobile number must be in this format: 01XXXXXXXXX
X
A total of RM5,000,000 worth
of prizes are up for grabs!