Digi Prepaid™
Libreng 20 IDD min, 500MB internet at 50 min ng local na tawag
Kunin na sa Digi InternetPlus Plan!

Digi Prepaid BEST™

Ang Unlimited Social Internet Pack

Digi Prepaid BEST
Sa halagang RM8.00 (kasama ang GST) / starter pack

May naka-preload na RM5&300MB Internet para sa 7 araw
Bisa ng pack: 30 araw
philippines1
philippines2
philippines3
philippines4
Higit pang impormasyon
Libreng Unlimited na Social Internet
Manatiling aktibo sa Facebook at Twitter araw-araw, anumang oras.
Libreng Unlimited na Internet
Gumastos ng RM1 araw-araw para mag-enjoy ng libreng Internet para sa buong araw.
*200MB na high speed Internet, na may kasunod na unlimited na Free Basic Internet.
Pinakamurang Rate ng Tawag at SMS sa 20 Kawan
10 Digi na numero + 10 iba pang network
6 sen/30 segundong tawag at 6 sen/SMS
Best IDD 133 Rate
29 sen/30 segundo sa Pilipinas gamit ang IDD 133
Mga Standard na Rate (Lahat ng Network)
12 sen/30 segundong tawag
12 sen/SMS
50 sen/MMS
30 sen/Video call

Mga Add-On

Mas marami pang magagandang deal ang naghihintay sa iyo sa susunod na tab!
Promo valid hanggang Agosto 31, 2017
RM10
May bisa nang 7 araw
1.5 GB
Internet
+

music streaming

1GB araw-araw mula 1PM-7PM
o I-dial ang*116*1#
RM30
May bisa nang 30 araw
5 GB
Internet
+

music streaming

1GB araw-araw mula 1PM-7PM
o I-dial ang*116*1#
RM48
May bisa nang 30 araw
10 GB
Internet
+

music streaming

1GB araw-araw mula 1PM-7PM
o I-dial ang*116*1#
Facebook Bonus
RM28
May bisa nang 30 araw
5 GB
Internet
+
Libreng Facebook

music streaming

o I-dial ang*116*1#
RM38
May bisa nang 30 araw
8 GB
Internet
+
Libreng Facebook

music streaming

o I-dial ang*116*1#
Standard
RM1
May bisa nang 1 araw
100 MB
Internet
RM4
May bisa nang 7 araw
300 MB
Internet
Buwanang
Auto-renewal
RM28
May bisa nang 30 araw
3 GB
Internet
+
300 Min
Sa lahat ng network
+
Libreng Facebook

music streaming

o I-dial ang*116*2#
RM38
May bisa nang 30 araw
4 GB
Internet
+
1,000 Min
Sa lahat ng network
+
Libreng Facebook

music streaming

o I-dial ang*116*2#
RM48
May bisa nang 30 araw
5 GB
Internet
+
1,500 Min
Sa lahat ng network
+
Libreng Facebook

music streaming

o I-dial ang*116*2#
Promo valid hanggang Agosto 31, 2017
RM3
May bisa nang 24 na oras
1 GB
Internet
+

music streaming

Mula sa 1PM sa 7PM
o I-dial ang*116*3#
Mga Unlimited na Package
One Time Pass
RM1
May bisa nang 24 na oras
 • icon 01

  Unlimited na Video - Lite*

 • o
 • icon 02

  Unlimited na Social - Lite*

 • o
 • icon 02

  Unlimited na mga Internet Call (Voice at Video)

 
Mag-subscribe Ngayon
o I-dial ang*116*3#
RM3
May bisa nang 24 na oras
 • icon 01

  Unlimited na Internet - Lite*

 • o
 • icon 02

  Unlimited na Tawag
  (Digi - Digi)

Mag-subscribe Ngayon
o I-dial ang*116*3#
RM8
May bisa nang 24 na oras
 • icon 04

  Unlimited na Internet - Lite*

 • o
 • icon 05

  Unlimited na Tawag
  (Sa lahat ng network)

Mag-subscribe Ngayon
o I-dial ang*116*3#

Pinakamurang taripa pangtawag ng Pilipinas sa IDD133

IDD133
sa paggamit ng IDD133, idial:
<133><00><Country Code><Area Code><No. ng Telepono>
Halimbawa:
Tumawag sa Pilipinas gamit ang Normal na paraan
Tumawag sa Pilipinas gamit ang IDD133
Enter an email address that you use frequently. The address should be in this format: username@youremail.com
Please enter your principal mobile number. Your principal mobile number must be at least 10 characters long. Your principal mobile number must be in this format: 01XXXXXXXXX
X
A total of RM5,000,000 worth
of prizes are up for grabs!