Digi Prepaid™
IDD TỐT NHẤT với Internet MIỄN PHÍ mỗi ngày!
Tận hưởng mức cước rẻ nhất với Quay số Trực tiếp về Việt Nam và nhận 30GB Internet Miễn phí trong cả ngày mỗi khi bạn sử dụng RM1. Ngoài ra, tiếp tục sử dụng Digi Prepaid BEST™ để được hưởng 30GB Internet miễn phí mỗi tháng từ 12am-8am.

Digi Prepaid BEST™

Gói Internet Xã hội Không giới hạn

Digi Prepaid BEST
Chỉ RM8.00 (đã bao gồm GTGT)/gói khởi động

Nạp trước RM5 & 300MB Internet trong 7 ngày
Gói có giá trị trong: 30 ngày
vietnam2
vietnam3
vietnam4
Thông tin khác
Cước IDD rẻ nhất với Quay số trực tiếp
Hưởng mức cước IDD thấp nhất khi bạn gọi về nhà
30GB miễn phí mỗi tháng cho internet vào bất kỳ thời gian nào
Sử dụng RM1 IDD và nhận được 1GB Internet miễn phí cả ngày
30GB miễn phí mỗi tháng (12am-8am)
Duy trì hoạt động để được hưởng 1GB MiỄN PHÍ mỗi ngày từ 12AM - 8AM
Cước SMS & Gọi điện thoại tốt nhất đến 20 Kawan
10 số Digi + 10 mạng khác
cước cuộc gọi 6 sen/30 giây và 6 sen/SMS
Cước Tiêu chuẩn (Tất cả Mạng)
12 sen/30 giây gọi
12 sen/SMS
50 sen/MMS
30 sen/Gọi Video

Bổ sung

Còn nhiều ưu đãi khác đang chờ bạn trong tab tiếp!
Quảng cáo có hiệu lực đến
ngày 30 tháng Mười năm 2017
RM10
Có giá trị trong 7 ngày
 
1.5 GB
Internet
+

music streaming 1GB mỗi ngày từ 1pm-7pm

hoặc Quay số*116*1#
RM30
Có giá trị trong 30 ngày
 
5 GB
Internet
+

music streaming 1GB mỗi ngày từ 1pm-7pm

hoặc Quay số*116*1#
RM48
Có giá trị trong 30 ngày
 
10 GB
Internet
+

music streaming 1GB mỗi ngày từ 1pm-7pm

hoặc Quay số*116*1#
Facebook Bonus
RM28
Có giá trị trong 30 ngày
5 GB
Internet
+
Miễn phí Facebook

music streaming

hoặc Quay số*116*1#
RM38
Có giá trị trong 30 ngày
8 GB
Internet
+
Miễn phí Facebook

music streaming

hoặc Quay số*116*1#
Standard
RM1
Có giá trị trong 1 ngày
100 MB
Internet
hoặc Quay số*116*1#
RM4
Có giá trị trong 7 ngày
300 MB
Internet
hoặc Quay số*116*1#
hàng tháng
Tự động gia hạn
RM28
Có giá trị trong 30 ngày
3 GB
Internet
+
300 Phút
Đến tất cả các mạng
+
Miễn phí Facebook

music streaming

hoặc Quay số*116*2#
RM38
Có giá trị trong 30 ngày
4 GB
Internet
+
1,000 Phút
Đến tất cả các mạng
+
Miễn phí Facebook

music streaming

hoặc Quay số*116*2#
RM48
Có giá trị trong 30 ngày
5 GB
Internet
+
1,500 Phút
Đến tất cả các mạng
+
Miễn phí Facebook

music streaming

hoặc Quay số*116*2#
Quảng cáo có hiệu lực đến
ngày 30 tháng Mười năm 2017
RM3
Có giá trị trong 24 giờ
 
1 GB
Internet
+

music streaming Từ 1 giờ đến 7 giờ tối

hoặc Quay số*116*3#
Các gói Không giới hạn
Thẻ Một lần
RM1
Có giá trị trong 24 giờ
 • icon 01

  Video-Rút gọn Không giới hạn*

 • HOẶC
 • icon 02

  Xã hội-Rút gọn Không giới hạn

 • HOẶC
 • icon 02

  Cuộc gọi Internet Không giới hạn (Thoại & Video)

 
Mua Ngay
hoặc Quay số*116*3#
RM3
Có giá trị trong 24 giờ
 • icon 01

  Internet-Rút gọn Không giới hạn*

 • HOẶC
 • icon 02

  Gọi điện thoại Không giới hạn
  (Digi - Digi)

Mua Ngay
hoặc Quay số*116*3#
RM8
Có giá trị trong 24 giờ
 • icon 04

  Internet-Rút gọn Không giới hạn*

 • HOẶC
 • icon 05

  Gọi điện thoại Không giới hạn
  (Đến tất cả các mạng)

Mua Ngay
hoặc Quay số*116*3#
Được hưởng chất lượng cuộc gọi quay số trực tiếp ở mức phí phải chăng!
IDD133
Chỉ cần quay số như bình thường:
00 62 12 3456789
Enter an email address that you use frequently. The address should be in this format: username@youremail.com
Please enter your principal mobile number. Your principal mobile number must be at least 10 characters long. Your principal mobile number must be in this format: 01XXXXXXXXX