Digi Prepaid™
20 phút IDD
500 MB Internet và 50 phút gọi trong nước MIỄN PHÍ
Nhận ngay với Digi InternetPlus Plan!

Digi Prepaid BEST™

Gói Internet Xã hội Không giới hạn

Digi Prepaid BEST
Chỉ RM8.00 (đã bao gồm GTGT)/gói khởi động

Nạp trước RM5 & 300MB Internet trong 7 ngày
Gói có giá trị trong: 30 ngày
vietnam1
vietnam2
vietnam3
vietnam4
Thông tin khác
Internet Xã hội Miễn phí Không giới hạn
Luôn hoạt động trên Facebook và Twitter mọi lúc mỗi ngày.
Internet Miễn phí Không giới hạn
Sử dụng RM1/ngày để tận hưởng Internet miễn phí trong cả ngày.
*200MB Internet tốc độ cao, sau đó là Internet Cơ bản Miễn phí không giới hạn.
Cước SMS & Gọi điện thoại tốt nhất đến 20 Kawan
10 số Digi + 10 mạng khác
cước cuộc gọi 6 sen/30 giây và 6 sen/SMS
Cước IDD tốt nhất
19 sen/30 giây về Việt Nam với IDD 133
Cước Tiêu chuẩn (Tất cả Mạng)
12 sen/30 giây gọi
12 sen/SMS
50 sen/MMS
30 sen/Gọi Video

Bổ sung

Còn nhiều ưu đãi khác đang chờ bạn trong tab tiếp!
Quảng cáo có hiệu lực đến
ngày 31 tháng 8 năm 2017
RM10
Có giá trị trong 7 ngày
 
1.5 GB
Internet
+

music streaming 1GB mỗi ngày từ 1pm-7pm

hoặc Quay số*116*1#
RM30
Có giá trị trong 30 ngày
 
5 GB
Internet
+

music streaming 1GB mỗi ngày từ 1pm-7pm

hoặc Quay số*116*1#
RM48
Có giá trị trong 30 ngày
 
10 GB
Internet
+

music streaming 1GB mỗi ngày từ 1pm-7pm

hoặc Quay số*116*1#
Facebook Bonus
RM28
Có giá trị trong 30 ngày
5 GB
Internet
+
Miễn phí Facebook

music streaming

hoặc Quay số*116*1#
RM38
Có giá trị trong 30 ngày
8 GB
Internet
+
Miễn phí Facebook

music streaming

hoặc Quay số*116*1#
Standard
RM1
Có giá trị trong 1 ngày
100 MB
Internet
hoặc Quay số*116*1#
RM4
Có giá trị trong 7 ngày
300 MB
Internet
hoặc Quay số*116*1#
hàng tháng
Tự động gia hạn
RM28
Có giá trị trong 30 ngày
3 GB
Internet
+
300 Phút
Đến tất cả các mạng
+
Miễn phí Facebook

music streaming

hoặc Quay số*116*2#
RM38
Có giá trị trong 30 ngày
4 GB
Internet
+
1,000 Phút
Đến tất cả các mạng
+
Miễn phí Facebook

music streaming

hoặc Quay số*116*2#
RM48
Có giá trị trong 30 ngày
5 GB
Internet
+
1,500 Phút
Đến tất cả các mạng
+
Miễn phí Facebook

music streaming

hoặc Quay số*116*2#
Quảng cáo có hiệu lực đến
ngày 31 tháng 8 năm 2017
RM3
Có giá trị trong 24 giờ
 
1 GB
Internet
+

music streaming Từ 1 giờ đến 7 giờ tối

hoặc Quay số*116*3#
Các gói Không giới hạn
Thẻ Một lần
RM1
Có giá trị trong 24 giờ
 • icon 01

  Video-Rút gọn Không giới hạn*

 • HOẶC
 • icon 02

  Xã hội-Rút gọn Không giới hạn

 • HOẶC
 • icon 02

  Cuộc gọi Internet Không giới hạn (Thoại & Video)

 
Mua Ngay
hoặc Quay số*116*3#
RM3
Có giá trị trong 24 giờ
 • icon 01

  Internet-Rút gọn Không giới hạn*

 • HOẶC
 • icon 02

  Gọi điện thoại Không giới hạn
  (Digi - Digi)

Mua Ngay
hoặc Quay số*116*3#
RM8
Có giá trị trong 24 giờ
 • icon 04

  Internet-Rút gọn Không giới hạn*

 • HOẶC
 • icon 05

  Gọi điện thoại Không giới hạn
  (Đến tất cả các mạng)

Mua Ngay
hoặc Quay số*116*3#
Mức thuế thấp nhất cho các cuộc gọi về Việt Nam với IDD133
IDD133
Để sử dụng gói IDD133 soạn:
<133><00><Mã quốc gia><Mã vùng><Số điện thoại>
Ví dụ:
Gọi về Việt Nam theo cách thông thường
Gọi về Việt Nam theo IDD133
Enter an email address that you use frequently. The address should be in this format: username@youremail.com
Please enter your principal mobile number. Your principal mobile number must be at least 10 characters long. Your principal mobile number must be in this format: 01XXXXXXXXX
X
A total of RM5,000,000 worth
of prizes are up for grabs!